نام: مجتبی نصیری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m . n a s i r i @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
ایران
1400
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ایران
1384
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ایران
1382

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
معاون اداری ومالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
اردیبهشت 1388
تاکنون
دبیر کمیسیون معاملات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
شهریور 1390
تاکنون
عضو شورای فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مهر 1390
تاکنون
رئیس کمیته انضباطی کارکنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
شهریور 1388
تاکنون
عضو کارگروه برنامه ریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مرداد 1395
تاکنون
مدیر گروه حسابداری
آموزشکده فنی وحرفه ای سما تنکابن
فروردین 1387
فروردین 1388
عضو شورای پژوهشی
آموزشکده فنی وحرفه ای سما تنکابن
مرداد 1387
مرداد 1388
مدیرگروه رشته حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
اردیبهشت 1387
اردیبهشت 1395


تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
هفت سال کنکور ارشد آزاد مدیریت دولتی
ساد
1388
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد مدیریت بازرگانی و مالی
ساد
1389
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد مدیریت صنعتی
ساد
1389
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد حسابداری
ساد
1390
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد مدیریت اجرائی وشهری
ساد
1390
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد حسابداری و مدیریت مالی
ساد
1394
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد مدیریت اجرائی وشهری
ساد
1394
تالیف
هفت سال کنکور ارشد آزاد مدیریت بازرگانی(87-94)
ساد
1394
تالیف
دکتری دولتی مدیریت بازاریابی(95-91)
ساد
1396
تالیف


تحقیقات

عنوان
تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
سنجش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات در راستای استراتژی مشتری مداری مطالعه موردی (شهرستان تنکابن )

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
واکاوی زیر ساخت های تجارت الکترونیک وتبیین نقش آن در بازاریابی الکترونیکی
مجتبی نصیری – سیدرضا ریاضی – لاله درویشی
8/1/2007
Conference
Journal
همایش فن آوری الکترونیکی در سازمانهای عصر حاضر-منطقه 3
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی تأثیر بازه های پازلی رایانه ای بر افزایش تجسم فضایی دانش آموزان ابهر و خرم دره در سال 89-88
علیرضا جعفری – سید رسول تودار – هادی ابوالفتحی – مجتبی نصیری
1/1/2010
Conference
Journal
فصلنامه ره یافت نو درمدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Studying the relationship between organizational structure and computer networks management in universities and colleges
Hojjat Baghban-Seyed rasool Toudar-Nooradin rostami-Seyed nematolah Mousavi-Mojtba Nasiri
1/1/2011
Conference
Journal
American journal Editorial team
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی دیدگاه مدیران به ایجاد مدیریت مکانیزاسیون آرشیو تصویری سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
زهرا اباذری – سید رسول تودار – هادی ابوالفتحی –مجتبی نصیری
1/1/2011
Conference
Journal
فصلنامه فراسوی مدیریت دانشگاه ـ آزاد اسلامی واحد تبریز
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
گردشگری اسلامی ایران و ایجاد فضای کسب و کار
سیده نسرین رضوانی – مجتبی نصیری
1/1/2012
Conference
Journal
همایش ملی کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description